แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 15/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 53 ซ.กาหลง 9 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : teco69730@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
9. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
10. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นายเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นายณัฐพล แก้วเกิด
13. นายขจรวิทย์ มูลดา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 129 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เลอ ลามุง (Le Lamung) 11628 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
2 โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กบินทร์บุรี ของบริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด 10982 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
21 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ หมู่บ้าน เดอะ ดีไลท์ โคซี่ 10716 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ Watergate Hotel Bangkok 10491 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ ณัฐนรี อพาร์ทเม้นท์ ของนางณัฐนรี ชมภูเพชร 10512 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา 10442 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ บุญยงค์ อพาร์ทเม้นต์ ของนายบุญยงค์ เขียวทอง 10451 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ เกียรติศักดิ์ดีเด่น อพาร์ทเม้นต์ ของนางสายทอง ดีเด่น 10452 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ Aina Project Pattaya ของบริษัท ฟอนเต้ แกรนเด จำกัด 10453 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ เอสเอ็ม อพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท สยาม เอสเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 13813 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ก.ย. 2559 อื่นๆ
11 โครงการ Papai Residences 10421 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ Na Vara Residence ของบริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด 10399 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
13 โครงการ Green Home 10252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ ปรีชาอพาร์ทเม้นต์ ของนายปรีชา เรียบร้อย 10100 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
15 โครงงาน Thonglor 10 Hotel ของบริษัท จุฬาสินี แอสเซท จำกัด 10119 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ บ้านศิริมงคล 2 10067 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ สอิ้ง อพาร์ทเม้นต์ ของนายฉลวย คำหริ่ม 10051 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ INFINITY ONE ของบริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10036 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561
19 โครงการ บ้านจรนต์คิด ของนายสมคิด ทิมเที่ยง 10042 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559 อื่นๆ
20 โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 10033 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>