แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 15/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 53 ซ.กาหลง 9 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : teco69730@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
9. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
10. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นายเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นายณัฐพล แก้วเกิด
13. นายขจรวิทย์ มูลดา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 283 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค 14904 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
23 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ ภัสสรวิลล์ 14914 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ Hawin Apartmenht 14887 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการ โรงแรม ภาณุภณ 14680 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) 14642 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ VK Golden Bay 14740 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการ โกลด์เด้น พาเลซ 14449 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต 14456 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ อพาร์ทเม้นต์ร่มเย็น 14380 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL) 14619 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2563 เปิดดำเนินการ 1/2564
11 โครงการ วีซี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) 13128 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
10 ม.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการโรงแรม เมมโม สวีท พัทยา (MEMO SUITE PATTAYA HOTEL) ของนางเนาวรัตน์ ไกรศรีบวร 13971 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ย. 2562 อื่นๆ
13 โครงการบ้านคุ้มครอง ของบริษัท บ้านคุ้มครอง จำกัด 13129 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
14 โครงการ ณุศบา 13400 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 มิ.ย. 2562
15 โครงการ 63 อพาร์ทเม้นต์ 13301 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 มิ.ย. 2562
16 โครงการ โรงแรม ไอยรา พาเลส 13288 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มิ.ย. 2562
17 โครงการ อพาร์ทเม้นต์สวรรยา 13347 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 พ.ค. 2562
18 โครงการ Hyde Heritage Thonglor (ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ) 13064 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) 13040 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 มี.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ โกลด์ อพาร์ทเม้นท์ อมตะ 12825 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>