แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 15/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 53 ซ.กาหลง 9 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : teco69730@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
9. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
10. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นายเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นายณัฐพล แก้วเกิด
13. นายขจรวิทย์ มูลดา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 318 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เบสตั้น พัทยา (Beston Pattaya) (ส่วนขยาย ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15316 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ เดอะ ปาล์ม พาโค่ ของบริาํท สหมิตร แลนด์ แอสเซท จำกัด 15397 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นซ์ (Rosewood Phuket Residences) 15300 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ นันทนา วิลล่า (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15287 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 ส.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการบลู โบ๊ท ดีไซน์ โฮเทล (Blue Boat Design Hotel) (ส่วนดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ฟรีดอม พอยท์ จำกัด 15419 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 ส.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการ สยามวิว โฮเทล (Siam View Hotel) 15237 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 ก.ค. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรมธนเดช (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ธนเดช ดีเวลลอปเม้นท จำกัด 15377 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ก.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการ ไอยรา เทพประสิทธิ์ 15295 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ก.ค. 2564 อื่นๆ
9 โครงการ เคทีเค รอยัล โฮเทล (KTK Royal Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท โต๊ะกังโกลเด้นท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทีเค โกลเด้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15368 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
01 ก.ค. 2564 อื่นๆ
10 โครงการ Sunter Hotel (ซันเตอร์ โฮเทล) 15261 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
11 โครงการ อุไรวรรณ นารา 15252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
12 โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15262 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
13 โครงการ SHINETER CONDO ของบริษัท ซินเทอร์ จำกัด 15246 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2564 อื่นๆ
14 โครงการ เลอ ปาล์ม โฮเต็ล (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 15301 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2564 อื่นๆ
15 โครงการ เอส พัทยา (S Pattaya) 15256 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
01 เม.ย. 2564 อื่นๆ
16 โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค 14904 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
23 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
17 โครงการ ภัสสรวิลล์ 14914 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
18 โครงการ Hawin Apartmenht 14887 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
19 โครงการ โรงแรม ภาณุภณ 14680 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการ อะเดลฟี่ พัทยา (Adelphi Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14683 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 16 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>