แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00008/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 181 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 14975 เหมืองแร่
อุตรดิตถ์
22 ม.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 14855 เหมืองแร่
นครสวรรค์
30 พ.ย. 2563 อื่นๆ
3 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 14857 เหมืองแร่
ตาก
30 พ.ย. 2563 อื่นๆ
4 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2545 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 23956/15410 14872 เหมืองแร่
พัทลุง
06 พ.ย. 2563 อื่นๆ
5 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 14856 เหมืองแร่
จันทบุรี
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ
6 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 14858 เหมืองแร่
หนองคาย
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 14860 เหมืองแร่
จันทบุรี
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ
8 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25605/15508 14799 เหมืองแร่
เพชรบูรณ์
27 ต.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ประทานบัตรที่ 33119/16127 และประทานบัตรที่ 33121/16128 14688 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ประทานบัตรที่ 33119/16127 และประทานบัตรที่ 33121/16128 14689 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 14691 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 14694 เหมืองแร่
ชลบุรี
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30288/16093 14369 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 5/2560 14440 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง 14361 คมนาคม
ตรัง
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110) 13881 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 13882 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 13883 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 13880 เหมืองแร่
สุโขทัย
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 (ประทานบัตรที่ 32303/16435) 13879 เหมืองแร่
นครสวรรค์
09 ก.ย. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564

หน้าที่ 1 จาก 10 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>