แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00008/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 195 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประเสริฐ ศรีหิรัญรัตน์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 15426 เหมืองแร่
นครราชสีมา
23 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ ทำเหมืองแร่ควอตซ์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อุทัย 15441 เหมืองแร่
อุทัยธานี
19 ก.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2561 (ประทานบัตรที่ 31118/15825) 15358 เหมืองแร่
เชียงราย
28 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
4 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอที่ 10/2560 ของ หจก.กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน ร่วมผังโครงการเดียวกับ คำขอที่11/2559 ของ หจก.เขาใหญ่อุตสาหกรรม 15442 เหมืองแร่
สระบุรี
21 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
5 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอที่ 11/2560 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ คำขอที่ 10/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน 15443 เหมืองแร่
สระบุรี
21 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
6 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน คำขอประทานบัตรที่ 10/2560 ของบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด 15357 เหมืองแร่
สระบุรี
21 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุษยากรสร้าง จำกัด 15444 เหมืองแร่
อุบลราชธานี
31 พ.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด 15348 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
31 พ.ค. 2564 อื่นๆ
9 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 15347 เหมืองแร่
เพชรบุรี
28 พ.ค. 2564 อื่นๆ
10 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 14975 เหมืองแร่
อุตรดิตถ์
22 ม.ค. 2564 อื่นๆ
11 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 14855 เหมืองแร่
นครสวรรค์
30 พ.ย. 2563 อื่นๆ
12 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 14857 เหมืองแร่
ตาก
30 พ.ย. 2563 อื่นๆ
13 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2545 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 23956/15410 14872 เหมืองแร่
พัทลุง
06 พ.ย. 2563 อื่นๆ
14 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 14856 เหมืองแร่
จันทบุรี
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ
15 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 14858 เหมืองแร่
หนองคาย
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 14860 เหมืองแร่
จันทบุรี
02 พ.ย. 2563 อื่นๆ
17 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25605/15508 14799 เหมืองแร่
เพชรบูรณ์
27 ต.ค. 2563 อื่นๆ
18 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ประทานบัตรที่ 33119/16127 และประทานบัตรที่ 33121/16128 14688 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ประทานบัตรที่ 33119/16127 และประทานบัตรที่ 33121/16128 14689 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 14691 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 10 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>