แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 7/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 127
 
ที่อยู่ : 19/126 หมู่ 3 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-525595
โทรสาร : 076525595
อีเมล : md.andamaninter@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววิราพรณ์ สันสท้าน
2. นายวุฒิชัย แซ่อุ๋ย
3. สาวิณี ตอหิรัญ
4. นางสาวอารีรัตน์ ชูเพ็ง
5. นางสาวนฤมล กล่อมเกลี้ยง
6. นางสาวปัทมา ตาเจริญ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 16 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 15398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ส.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรมหาดทรายยาว รีสอร์ท (Haad Sai Yao Resort) 15002 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
22 ก.พ. 2564 อื่นๆ
3 โครงการโรงแรมเกาะยาว วู๊ดแลนด์ รีสอร์ท (Koh Yao Woodland Resort) 15003 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
22 ก.พ. 2564 อื่นๆ
4 โครงการโรงแรมรัตนชาติ รีสอร์ท (Rattanachat Resort) ของบริษัท รัตนชาติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 15004 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
22 ก.พ. 2564 อื่นๆ
5 โครงการโรงแรม ยาตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท (Yatra Koh Yao Yai Resort) 15001 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
19 ก.พ. 2564 อื่นๆ
6 โครงการโรงแรม พริสทีน (Pristine Hotel) 14992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 ก.พ. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรม ชาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต 14967 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ม.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการโรงแรม ออ-มา บางเทา (Ho-Ma Bangtao) 14912 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ โรงแรม ออ-มา ภูเก็ตทาวน์ (Ho-Ma Phuket Town) (ดัดแปลงอาคาร) 14666 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการโรงแรม ถลาง ( Thalang Hotel) ของบริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14784 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
03 ก.ค. 2563 อื่นๆ
11 โครงการ โรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) 14376 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการโรงแรม โซโล โคโค (SOLO COCO) 14317 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการโรงแรม บ้านกะรนบุรี รีสอร์ท (ขยายและดัดแปลงอาคาร) 14309 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 3 (THE TOWER CONDOMINIUM 3) (เพื่อการค้า) 14084 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 2 (THE TOWER CONDOMINIUM 2) (เพื่อการค้า) 14087 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ โรงแรม เดอะ โรชิต้า โฮเทล 14278 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
31 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ