แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 27 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 26 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 11
 
ที่อยู่ : 281 ซ.ซอยพานิชอนันต์ ถ.ถนนสุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2713-3888
โทรสาร : 0-2713-3889 ต่อ 255
อีเมล : eiaseatec@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสายันต์ บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายนพดล กรุดนาค
2. นางธัญยธรณ์ สิงห์เรือง
3. นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว
4. นางสาวสาวิตรี แกเรียส
5. นางสาวกัลยาณี บุญถูก
6. นางสาวผาณิต บุญสุวรรณ
7. นายณภัทร โชติมงคล
8. นายสุรพงษ์ คิดเกิด
9. นายสมบูรณ์ พรมเสน
10. นางสาวณัฐชณิชา แสงเดือน
11. นายพชร คีรีวงศ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 44 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 13692 คมนาคม
ระยอง
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
2 โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader) 9888 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
19 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2564
3 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta 9734 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
4 โครงการ จรรยวรรธอพาร์ทเมนท์ @ บางนา กม.8 9735 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
02 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ: การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 12913 คมนาคม 26 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ Sync - Nature@Siam 7737 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ส่วนขยาย) 9218 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการ Town sukhumvit 71 7505 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
9 โครงการเมืองใหม่แผ่นดินทอง 8 จังหวัดนครราชสีมา 6780 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
06 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ
10 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว) 6406 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
03 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
11 โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) 5941 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
11 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ โบทานิก้า เขาใหญ่ (Botanica Khao Yai) 6288 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลำนารายณ์) 5455 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลพบุรี
07 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบริการ Thai Diamond City 6162 อุตสาหกรรม
เพชรบุรี
02 พ.ย. 2554 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
15 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) 5385 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
28 มิ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) 4609 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
17 ธ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกกะวัตต์) ช่วงระยะก่อสร้าง 4407 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
03 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จังหวัดสงขลา 4509 คมนาคม
สงขลา
15 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา 6585 คมนาคม
สตูล
14 ก.ค. 2552 อื่นๆ
20 โครงการ อิม โฮเต็ล ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 4789 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
25 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>