แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 109
 
ที่อยู่ : 99/2 ซ.หมู่ที่ 8 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 021054608
อีเมล : admin@4tier.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นายจุมพล หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน คือ
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
6. นางสาววาสิณี ยกจำนวน
7. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม
8. นางสาวสุธาสินี คุ้มเสร็จ
9. นางสาวธิดาขวัญ แทนนรินนอก
10. วิทยาภรณ์ คงอยู่
11. นางปัณฉัตร หมอยาดี
12. นางสาวกัญญาภัค คัคนานตดิดก
13. นางสาวกัญญาณัฐ แสงทอง
14. นางสาวสาทิตา ฟักประไพ
15. นางสาววิสสุตา เกิดผล
16. นางสาวทักษิณา อยู่ดี
17. นายตระวรรณ หาญกิจรุ่ง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 16 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 3 15069 พลังงาน
อ่างทอง
09 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 2 14958 พลังงาน
อ่างทอง
14 ม.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 14869 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
17 พ.ย. 2563 อื่นๆ
4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชัย) 14849 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
03 พ.ย. 2563 อื่นๆ
5 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ของโรงพยาบาลตระการพืชผล 14649 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
11 ส.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 3) 14786 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
04 ส.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โกลว์ เอสพีพี 1 ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด 14739 พลังงาน
ระยอง
17 มิ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ 14261 อุตสาหกรรม
อ่างทอง
อ่างทอง
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ของ บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 13885 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ของ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด 13570 อุตสาหกรรม
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
10 มิ.ย. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
11 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) 14214 อุตสาหกรรม
ระยอง
06 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
12 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1) 12859 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1) 12908 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา 13600 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
18 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 12863 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2561 อื่นๆ
16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) 12862 พลังงาน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564