แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมเจ้าท่า


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000162316

ที่อยู่ 1278 ซอย - ถนน โยธา
แขวง/ตำบล บางระมาด เขต/อำเภอ สัมพันธวงศ์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์ 0223313118

โทรสาร 022383017

อีเมล marine@md.go.th

เว็บไซต์ www.md.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ