แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการบินพลเรือน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158084

ที่อยู่ 71 ซอย งามดูพลี ถนน พระราม 4
แขวง/ตำบล เขตบางแค เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 0228703209

โทรสาร 022863373

อีเมล -

เว็บไซต์ www.aviation.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ