แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000650167

ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ซอย - ถนน พญาไท
แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

โทรศัพท์ 022073599

โทรสาร 022073502, 022073508

อีเมล support@erc.or.th

เว็บไซต์ www.erc.or.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 101 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล พลังงาน
กาญจนบุรี
21 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7533
2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด พลังงาน
ปทุมธานี
03 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7523
3 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 มิ.ย. 2557 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 7398
4 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน
ปทุมธานี
07 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7370
5 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ พลังงาน
กำแพงเพชร
22 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 7482
6 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน
ปทุมธานี
21 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7109
7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
24 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7270
8 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยองโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
24 ม.ค. 2557 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7106
9 โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ 2 (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ 4 ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW7) โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
กาญจนบุรี
18 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6998
10 โครงการ ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยองโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด พลังงาน
ระยอง
26 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7028
11 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 8/2 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
18 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6973
12 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมความดันก๊าซที่ BVW01 พลังงาน
กาญจนบุรี
21 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7027
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ไซมีส เมอร์ซานไดส์ จำกัด พลังงาน
ราชบุรี
26 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6922
14 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด พลังงาน 17 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6929
15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บจก. สาลี เอ็นจีวี สมุทรปราการ พลังงาน
สมุทรปราการ
05 มิ.ย. 2556 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 6892
16 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติม) พลังงาน
กาญจนบุรี
14 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6890
17 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด และบริษัท อาลาวอินดัสเทรียล จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ชลบุรี
11 เม.ย. 2556 อื่นๆ 6814
18 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน
กาญจนบุรี
05 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 6834
19 โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคภายในสภานีควบคุมก๊าซ BVW7 พลังงาน
กาญจนบุรี
20 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 6810
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน
กาญจนบุรี
28 ธ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6650

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>