แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000650167

ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ซอย - ถนน พญาไท
แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

โทรศัพท์ 022073599

โทรสาร 022073502, 022073508

อีเมล support@erc.or.th

เว็บไซต์ www.erc.or.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 311 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 12 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7522
2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี บริษัท คลอหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด พลังงาน
ปทุมธานี
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7532
3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) พลังงาน
กำแพงเพชร
02 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7527
4 โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล พลังงาน
กาญจนบุรี
21 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7533
5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด พลังงาน
ปทุมธานี
03 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7523
6 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า PP 5A ครั้งที่ 1 พลังงาน
ปราจีนบุรี
01 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 7494
7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 มิ.ย. 2557 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 7398
8 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 พลังงาน
ชัยภูมิ
09 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7493
9 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี พลังงาน
สระบุรี
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7395
10 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน
ปทุมธานี
07 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7370
11 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 1 พลังงาน
ระยอง
01 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7369
12 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ พลังงาน
สระบุรี
29 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7487
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 พลังงาน
ระยอง
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7486
14 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7365
15 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7366
16 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พลังงาน
ราชบุรี
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7379
17 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ พลังงาน
กำแพงเพชร
22 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 7482
18 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7402
19 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน
ปทุมธานี
21 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7109
20 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก พลังงาน
ชลบุรี
19 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7170

หน้าที่ 1 จาก 16 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>