แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000036612

ที่อยู่ - ซอย - ถนน ติวานนท์
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ บางเสาธง

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ 021937999

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ http://www.hss.moph.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 78 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
26 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6765
2 โครงการ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
29 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6670
3 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ส่วนขยาย)โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย "หลวงพ่อแช่ 100ปี วชิระภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 5445
4 โครงการ โรงพยบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครศรีธรรมราช
24 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5969
5 โครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) และอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ 5211
6 โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
05 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5836
7 โครงการ โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
27 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5776
8 โครงการโรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต (ส่วนขยาย) ของ มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอดเวนดิสก์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ภูเก็ต
29 ต.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 4029
9 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
19 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 4191
10 โครงการสถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครปฐม
18 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3749
11 โรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตาก
13 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 3748
12 โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3899
13 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ประจวบคีรีขันธ์
12 ต.ค. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 3939
14 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 5202
15 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 3900
16 โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ พัทยา ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 ม.ค. 2552 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 3902
17 โครงการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ส่วนขยาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครสวรรค์
25 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4782
18 โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สมุทรปราการ
17 เม.ย. 2551 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์) (1/2555) 0/0 3327
19 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
14 มี.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3301
20 โครงการโรงพยาบาลมหาชัย 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สมุทรสาคร
29 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3212

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>