แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000528116

ที่อยู่ 75/6 ซอย - ถนน พระรามที่ 6
แขวง/ตำบล เขตราชเทวี เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 022024000, 4014

โทรสาร 023543390

อีเมล pr@diw.mail.go.th

เว็บไซต์ http://www.diw.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 399 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) ของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12687
2 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12241
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 1 (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
31 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12066
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
25 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 12065
5 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12064
6 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11897
7 โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
09 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ 11817
8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
17 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11603
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
16 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11620
10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1 พลังงาน
นครราชสีมา
01 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2564 11520
11 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครราชสีมา
07 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11274
12 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สกลนคร
07 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11275
13 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (วังสมบูรณ์) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สระแก้ว
31 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11229
14 โครงการโรงรีดเหล็ก (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
27 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 10929
15 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
20 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10928
16 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
อุดรธานี
11 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10809
17 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ประจวบคีรีขันธ์
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10565
18 โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10409
19 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ของบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครราชสีมา
23 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10084
20 โครงการโรงงานเอทานอลมิตรผล (กุฉินารายณ์) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กาฬสินธุ์
26 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10023

หน้าที่ 1 จาก 20 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>