แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000528116

ที่อยู่ 75/6 ซอย - ถนน พระรามที่ 6
แขวง/ตำบล เขตราชเทวี เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 022024000, 4014

โทรสาร 023543390

อีเมล pr@diw.mail.go.th

เว็บไซต์ http://www.diw.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 142 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12241
2 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12064
3 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11897
4 โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
09 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ 11817
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
16 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11620
6 โครงการโรงงานเอทานอลมิตรผล (กุฉินารายณ์) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กาฬสินธุ์
26 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10023
7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
17 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10840
8 โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สระบุรี
25 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 10777
9 โครงการนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครสวรรค์
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9439
10 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ขอนแก่น
30 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9571
11 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
30 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9573
12 ขอปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
22 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12373
13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9046
14 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สมุทรสาคร
24 มิ.ย. 2557 อื่นๆ 9508
15 โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรม
ลำปาง
15 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7274
16 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ปราจีนบุรี
08 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7615
17 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมทิลเมตะคริเลต อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ธ.ค. 2556 อื่นๆ 7590
18 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต ABS/SAN ครั้งที่ 4 ของบริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7390
19 โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา อุตสาหกรรม
ชัยนาท
01 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7582
20 โครงการผลิตโพลีเอสเตอร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 6980

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>