แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

ที่อยู่ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ซอย - ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 0-2794-3000

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 121 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข จี 5/43 ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สงขลา
13 มี.ค. 2557 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 7438
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7596
3 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งก๊าซตะวันตกและแหล่งยางเมือง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
19 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 4114
4 โครงการ สำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L29/50 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ชัยภูมิ
25 ต.ค. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 7056
5 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G8/50 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 19 ก.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2563 4316
6 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัทผลิตตราเพชร จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
26 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7162
7 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิจิตร
พิษณุโลก
04 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6827
8 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L7/50 จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
26 เม.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6851
9 โครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/43 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 24 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกันโครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/43 1/2558 6811
10 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมืองและไทรงาม พื้นที่สัมปทาน เอส 1 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6818
11 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L16/50 หลุมสำรวจ TEW-F,TEW-G,TEW-H,TEW-I,TEW-J และ TEW-K จังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
17 เม.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6823
12 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมและผลิตปโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนใต้ ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
11 เม.ย. 2556 อื่นๆ 7420
13 โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
06 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7127
14 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 6711
15 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมทางบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L31/50 หลุมเจาะสำรวจ YPT1,YPT2 และ YPT3 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
บุรีรัมย์
สุรินทร์
28 ธ.ค. 2555 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6641
16 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
05 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6469
17 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 ของบริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 6467
18 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B5/27 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 13 ก.ค. 2555 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2562 6646
19 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานหลุมผลิต L33-1,L33-2และL33-4 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
29 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6637
20 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตสงขลา(โครงการสงขลา เอ)ระยะที่ 2 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G5/43 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 27 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 6464

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>