แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158441

ที่อยู่ 618 ซอย - ถนน นิคมมักกะสัน
แขวง/ตำบล ทุ่งครุ เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 0 2253 0561

โทรสาร 0 2252 9273

อีเมล investment.1@ieat.mail.go.th

เว็บไซต์ www.ieat.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิต Advanced Superabsorbent Polymers อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
29 มิ.ย. 2543 เปิดดำเนินการ 1569