สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
15444
บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
15445
บริษัท นายเลิศ ปาร์ค หัวหิน จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15446
บริษัท พาราไดซ์ รีสอร์ท หนองปรือ จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
22 พ.ย. 2564
-
15447
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15448
บริษัท ฐิฒารีย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
24 พ.ย. 2564
-
15449
บริษัท เอราวาณา สปา รีสอร์ท จำกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15450
บริษัท ศิริโฮม พัทยา จำกัด
บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15451
บริษัท สินแพทย์ อุบลราชธานี จำกัด
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15452
บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์4 จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15453
บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15454
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15455
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15456
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ซีคอท จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15457
บริษัท สานฝัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15458
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | [240]  |

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511