สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
211
บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด
-
คมนาคม
-
-
-
212
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
213
บริษัท ประมงวิชิต จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
214
บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
215
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
216
บริษัท ไดมอนด์ คลิฟ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
217
บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงกลั่นน้ำมัน
-
-
-
218
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
219
บริษัท มากอตโต จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
220
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
คมนาคม
-
-
-
221
บริษัท โรงแรม โรสกาเด้น (2511) จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
222
บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
18 ก.ค. 2562
-
223
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
224
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
225
นางนิตยา เลขะกุล
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
226
บริษัท แม่โขง รอยัล จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
227
บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
228
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
229
บริษัท เอ็มซี สยามโลจีสติคส์ จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
230
บริษัท วิพัฒน์ ศิริ จำกัด
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
231
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
232
นายธนวัฒน์ ศิลปศาสตร์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
233
นายสมชาย อุ่นทรัพย์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
234
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
235
บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
236
บริษัท พลังกาล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
237
บริษัท เซาท์ซีรีสอร์ท จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
238
นายประจวบ เพ็ชร์กุล
-
เหมืองแร่
-
-
-
239
บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
240
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
241
บริษัท ฮอลิเดย์วิลเลจเจส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
242
-
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
243
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
244
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
245
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
246
บริษัท เจ เค ธุรกิจ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
247
บริษัท บุงเตยหินอ่อน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
248
บริษัท เหมืองแร่ภูเก็ต จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
249
บริษัท แก้วกาญจน์เรียลเอสเตทส์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
250
บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
251
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุตสาหกรรม
-
-
-
252
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์เนอรี่ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
253
บริษัท ซินโฮเปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
254
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
255
บริษัท เมธาวลัย จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
256
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
257
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
259
บริษัท เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
260
-
-
โรงกลั่นน้ำมัน
-
-
-
261
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | [5]  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511