สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
732
บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
733
บริษัท เพชรกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
734
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
735
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
736
บริษัท ณัฐวดี จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
737
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
738
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
739
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
740
บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
741
บริษัท ไทยอีพอกซี่ แอนด์ อัลลายด์ โปรดักส์ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
742
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
743
บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
744
-
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
745
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
746
-
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
747
บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
748
บริษัท ทีโอเอ ยูนิ เคมิคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
749
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
750
บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
751
บริษัท ฟาร์ม คีรีขันธ์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
752
บริษัท พาราไดซ์ปาล์ม จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
753
บริษัท บี-สแปนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
754
นายสกล โสภณ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
755
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
756
นายอำนวย ฤทธิ์เพ็ชร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
757
บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
758
นายบุญเลิศ พุทธานนท์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
759
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
760
กรมทรัพยากรธรณี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
761
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
762
บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
763
บริษัท ชลบุรีสตีลมิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
764
บริษัท หาดใหญ่เคหะการ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
765
บริษัท พงษ์ศิริชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
766
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
767
บริษัท โรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
768
บริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
769
กรมทางหลวง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
770
บริษัท ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไทย จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
771
โรงพยาบาล ศรีสะเกษ
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
772
บริษัท สยามส่งเสริมการเคหะ จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
773
บริษัท กะตะธานี จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
774
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
775
บริษัท บ้านเรือนทอง จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
777
บริษัท วันธงชัยกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
778
กรมเจ้าท่า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
779
บริษัท อัลฟา เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
พลังงาน
-
-
-
780
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
06 ส.ค. 2562
-
781
นายอุดม จันทร์จิเรศรัศมี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15]  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511